MiMo ger MIDDLE бүтээгдэхүүний урьдчилсан захиалга дууслаа

A- A A+
 MiMo ger MIDDLE бүтээгдэхүүний урьдчилсан захиалга дууслаа

АЛБАН ЁСНЫ МЭДЭГДЭЛ

НААД брэндийн MiMo ger MIDDLE бүтээгдэхүүний урьдчилсан захиалга бидний тооцож байснаас хурдан хугацаанд тоо хэмжээндээ хүрсэн учраас 2018 оны 1 сарын 22-ны өдрийн 18:00 цагаар дуусгавар болж байна.

Захиалсан хүмүүстээ бүтээгдэхүүнийг хуваарийн дагуу урьдчилан утсаар мэдэгдэж өгнө.

НААД брэнд
2018/01/22 | 18:00 цаг