Бодит мэт мэдрэмж төрүүлэх МиМо гэрийн тавилга

Бодит мэт мэдрэмж төрүүлэх МиМо гэрийн тавилга

НААД брэндийн МиМо гэрийн G20 загвар буюу 20 см диаметртэй гэрийн тавилганы загвар ингээд эцэслэгдлээ. Цагаан сарын дараа худалдаанд гарна. 

2019 оны 1 сарын 29 өдөр