Монгол гэр Солонгосын сургуульд

Монгол гэр Солонгосын сургуульд

Солонгосын сургуульд Монгол гэрийн тухай хичээл орохдоо МиМо гэрийг ашиглаж байна. Монгол улсаа зөвөөр сурталчах үйлсэд хувь нэмэрээ оруулж байгаадаа баяртай байна.