"ҮНДЭСНИЙ ӨВ СОЁЛ, УЛАМЖЛАЛ ШИНГЭЭСЭН БҮТЭЭГДЭХҮҮН" -ээр шалгарч цом, өргөмжлөлөөр шагнагдлаа

Эх сурвалж: https://www.mongolchamber.mn/mn/newsDetail/1071