MiMo ger MIDDLE бүтээгдэхүүний урьдчилсан захиалга дууслаа

 MiMo ger MIDDLE бүтээгдэхүүний урьдчилсан захиалга дууслаа

АЛБАН ЁСНЫ МЭДЭГДЭЛ

НААД брэндийн MiMo ger MIDDLE бүтээгдэхүүний урьдчилсан захиалга бидний тооцож байснаас хурдан хугацаанд тоо хэмжээндээ хүрсэн учраас 2018 оны 1 сарын 22-ны өдрийн 18:00 цагаар дуусгавар болж байна.

Захиалсан хүмүүстээ бүтээгдэхүүнийг хуваарийн дагуу урьдчилан утсаар мэдэгдэж өгнө.

НААД брэнд
2018/01/22 | 18:00 цаг